എന്നെ കരുതും ചിറകതിൽ മറയ്ക്കും – Enne karuthum chirakathil

എന്നെ കരുതും ചിറകതിൽ മറയ്ക്കും – Enne karuthum chirakathil

Enne karuthum chirakathil marakum
Ente yeshu arikilund
Ente kalukal idarunna neramathil
Enne thangidum than karathal(2)

Ente vedanayil onnu chareeduvan
Ente yeshuvinte marvathund
Ee lokarellam marannedilum
Aa marvil enikoru sthanamund(2)

Aakayal bhaagyavan njan
Aa mahal snehamathal

Orkumbol ennullam nirayum
Varnippan ee jeevitham pora(2)

Thiramalakal enne thakarkayila
Eritheeyil erinjidan idayakila(2)
Enne thiranjeduthavan thante karamathil vahikumbl
Anarthangal onume bhavikayila(2)

(aakayal)

Marubhoomiyil njan thalarukila
Ente kalukal vazhuthuvan idayakila(2)
Enne vilichavan chirakathin maravil njan vasikumbol
Avanariyathe onum bhavikayila(2)

(Enne karuthum)(2)
(Ente vedanayil)(2)
(Aakayal bhagyavan)(1)
(Orkkumbol)(2)

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo