பக்தரே வாரும் ஆசை – Bakthare Vaarum Aasai song lyrics 

பக்தரே வாரும் ஆசை – Bakthare Vaarum Aasai

1. பக்தரே வாரும்
ஆசை ஆவலோடும்
நீர் பாரும் நீர் பாரும் இப்பாலனை
வானோரின் ராஜன்
கிறிஸ்து பிறந்தாரே

சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும், இயேசுவை

2. தேவாதி தேவா
ஜோதியில் ஜோதி
மானிட தன்மை நீர் வெறுத்திலீர்
தெய்வ குமாரன்
ஒப்பில்லாத மைந்தன்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும், இயேசுவை

3. மேலோகத்தாரே
மா கெம்பீரத்தோடு
ஜென்ம நற்செய்தி பாடிப் போற்றுமேன்
விண்ணில் சந்தோஷம்
மண்ணில் சமாதானம்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும், இயேசுவை

4. இயேசுவே வாழ்க
இன்று ஜென்மித்தீரே
புகழும் ஸ்துதியும் உண்டாகவும்
அன்பின் சொரூபி
அருள் அவதாரம்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும், இயேசுவை

Bakthare Vaarum Aasai song lyrics in English

1.Bakthare Vaarum
Aasai Aavalodum
Neer Paarum Neer paarum Ippaalanai
Vaanorin Raajan
kiristhu Pirantharae

Sastangam Seiya vaarum
Sastangam Seiya vaarum
Sastangam Seiya vaarum Yesuvai

2.Devaathi Deva
Jothiyil Jothi
Maanida Thanmai Neer Verutheeleer
Deiva Kumaaran
Oppila Mainthan
Sastangam Seiya vaarum Yesuvai

3.Mealokathaarae
Maa Kembeeraththodu
Jenma Narseithi Paadi Pootrumean
Vinnil Santhosam
Mannil Samathaanm
Sastangam Seiya vaarum Yesuvai

4.Yesuvae Vazhka
Intru Jenmitheerae
Puzhalum Sthuthiyum Undakavum
Anbin Sorubi
Arul Avathaaram
Sastangam Seiya vaarum Yesuvai

பக்தரே வாரும் ஆசை – Bakthare Vaarum Aasai song lyrics 

1. பக்தரே வாரும்
ஆசை ஆவலோடும்
நீர் பாரும் நீர் பாரும் இப்பாலனை
வானோரின் ராஜன்
கிறிஸ்து பிறந்தாரே

சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
இயேசுவை

2. தேவாதி தேவா
ஜோதியில் ஜோதி
மானிட தன்மை நீர் வெறுத்திலீர்
தெய்வ குமாரன்
ஒப்பில்லாத மைந்தன்

3. மேலோகத்தாரே
மா கெம்பீரத்தோடு
ஜென்ம நற்செய்தி பாடிப் போற்றுமேன்
விண்ணில் கர்த்தா நீர்
மா மகிமை ஏற்பீர;

4. இயேசுவே வாழ்க
இன்று ஜென்மித்தீரே
புகழும் துதியும் உண்டாகவும்
தந்தையின் வார்த்தை
மாம்சம் ஆனார் பாரும்

Bakthare Vaarum Aasai song lyrics in English

1.Bakthare Vaarum
Aasai Aavalodum
Neer Paarum Neer paarum Ippaalanai
Vaanorin Raajan
kiristhu Pirantharae

Sastangam Seiya vaarum
Sastangam Seiya vaarum
Sastangam Seiya vaarum
Yesuvai

2.Devaathi Deva
Jothiyil Jothi
Maanida Thanmai Neer Verutheeleer
Deiva Kumaaran
Oppila Mainthan

3.Mealokathaarae
Maa Kembeeraththodu
Jenma Narseithi Paadi Pootrumean
Vinnil Kartha Neer
Maa Magimai yearpeer

4.Yesuvae Vazhka
Intru Jenmitheerae
Puzhalum Thuthiyum Undakavum
Thanthaiyin Vaarthai
Maamsam Aaanar Paarum

https://www.youtube.com/watch?v=yHcvgLz9goQ&t=4s

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo