చాలా చాలా మంచి వాడు – Chala Chala Manchi Vaadu

Deal Score+1
Deal Score+1

చాలా చాలా మంచి వాడు – Chala Chala Manchi Vaadu

పద్యం 1
నన్ను వెదకి వచ్చావు
నన్ను ప్రేమించావు
నీ ప్రాణమునిచ్చి
నన్ను రక్షించావు. 4 సార్లు

చాల చాల మంచివాడు నా యేసయ్య
చాల చాల మంచివాడు. 4 సార్లు

పద్యం 2
నన్ను ఎన్నుకున్నావు
అధికారం ఇచ్చావు
నా తోడై ఉండి
నాకు జయముని ఇచ్చావు 4 సార్లు

చాల చాల మంచివాడు నా యేసయ్య
చాల చాల మంచివాడు. 4 సార్లు

రొంబో రొంబో నల్లవర్ యేసు

తమిళం

రొంబో రొంబో నల్లవర్ యేసు
ఎన్ యేసప్ప
రొంబో రొంబో నల్లవర్ యేసు 2 సార్లు

మరాఠీ

చంగ్లా చంగ్లా మఝా యేసు మఝా యేషువా ఖుప్ ఖుప్ చంగ్లా యేసు. 2 సార్లు

హిందీ

అచ్చా అచ్చా మేరా యేసు మేరా యేషూవా అచ్చా అచ్చా మేరా యేసు 2 సార్లు

తెలుగు

చాల చాల మంచివాడు నా యేసయ్యా … చాల చాల మంచివాడు. 2 సార్లు


Chala Chala Manchi Vaadu song lyrics in english

Chala Chala Manchivadu
Rombo Rombo Nallavar Yesu


Chala Chala Manchivadu Na Yesaiya
Chala Chala Manchivadu

Verse 1
Nannu Vedhki Vacchavu
Nannu Preminchavu
Nee Pranamunicchi
Nannu Rakshinchavu

Rombo Rombo Nallavar Yesu
En Yesappa
Rombo Rombo Nallavar Yesu

Chala Chala Manchivadu Na Yesaiya
Chala Chala Manchivadu

Verse 2
Nannu Ennukunnavu
Adhikaram Icchavu
Naa Thodai Undi
Naaku Jayamuni icchavu

Tamil

Rombo Rombo Nallavar Yesu
En Yesappa
Rombo Rombo Nallavar Yesu

Marathi

Changla Changla Majha Yeshu Majha Yeshua Khup Khup Changla Yeshu

Hindi

Accha Accha Mera Yeshu Mera Yeshua Accha Accha Mera Yeshu

Telugu

Chala Chala Manchivadu Naa Yesaiya … Chala Chala Manchivadu

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo