தினமே நான் உன்னை – Dhinamae Naan Unnai

தினமே நான் உன்னை – Dhinamae Naan Unnai

பல்லவி

தினமே நானுனைத் தேடிப்பணியச்
செயும் துணையே நித்ய ஏக தெய்வமே.

அனுபல்லவி

மனநிலை தவறி மருகினேன் நானே
மாசிலானே அனுகூலநற் கோனே- தினமே

சரணங்கள்

1.அருள் நாயகனே அம்பரத் தீசா
ஆதியாய் நின்றபேர் அருள்நிறை பாசா
மருள் பவ நாசா மனுக்குல ராசா
மகிமை யடைந்தமா மகத்துவ நேசா!- தினமே

2.செத்தேன் எனக்குன் ஜீவன் அளித்தாய்
தீயனென் மேல் திருத் தீர்த்தம் தெளித்தாய்
முத்தே யென் நன்மைக் காக மரித்தாய்
மோதிய தீவினை யாவும் அழித்தாய்.- தினமே

3.திரளென் பாவங்கள் தீர்த்திட வாராய்
தீமை மறந்து நான் சீர்பெறக் கூராய்
கரள் குணமாற்றிக் கனிதெனைச் சேராய்
களிப்புடன் பாடிடக் கறுணைக்கண் பாராய்.- தினமே


Dhinamae Naan Unnai song lyrics in English

Dhinamae Naan Unnai Theadi Paniya
Seiyum Thunaiyae Nithya Yeaga Deivamae

Mananilai Thavari Marukinean Naanae
Maasilanae Anukoola Narkonae

1.Arul Naayaganae Ambara Theesa
Aathiyaai Nintrapear Arulnirai Paasa
Marul Pava Naasa Manukula Raasa
Magimai Yadainthama Mahathuva Neasa

2.Seththean Enakkun Jeevan Alithaai
Theeyanen Mael Thiru Theertham Thelithaai
Muththae En Nanmaikaga Marithaai
Mothiya Theevinai Yaavum Alithaai

3.Thiralen Paavangal Theerhida Vaaraai
Theemai Maranthu Naan Seerpera Kooraai
Karal Gunamattri Kanithenai Searaai
Kalipudan Paadida Karunaikan Paaraai.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo