ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ – Jaya koduva devarige

Deal Score+1
Deal Score+1

ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ – Jaya koduva devarige

ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ
ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ
ಎಂದೆಂದಿಗೊ ಸ್ತೋತ್ರ

ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡುವೆ
ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ

ನೀತಿಯ ಹಸ್ತದಿ ಸಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಕರ್ತನೆ
ನನ್ನ ಬಲವೂ ಹೆದರೆನು ಎಂದಿಗೂ

ಅದ್ಭುತ ಕರ್ತನೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾಯಕನೆ
ಯುಧ್ಧ ಶೊರನೆ ಜೇವಿಸುವ ರಕ್ಷಕನೆ

ನಂಬಿಗಸ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ವನು

Jaya koduva devarige song lyrics in english

Jaya koduva devarige
koti koti stotra
jeeva needuva yesu rajanige
endhendigu stotra

Halleluya halleluya haaduve
ananda dwaniendha hoogaluve

Neethiya hasthadhi sahisi needesuva
karthanee nanna balavu hedarenu endhigu

Adbutha karthanee srushtige nayakanee
yudha shooranee jeevisuva rashakanee

Numbhighasthanu nannanu kayuvanu
parishudha athmadindha

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo