క్రైస్తవ మహిళా మేలుకో – Kraistava mahila meluko

Deal Score+1
Deal Score+1

క్రైస్తవ మహిళా మేలుకో – Kraistava mahila meluko

పల్లవి :
ఆ.. ఆఆ …. ఓ… ఓ ఓ…
క్రైస్తవ మహిళా మేలుకో. పరలోకం నువ్వే చేరుకో “2”
బ్రతుకు ఇచ్చింది ఎవరో . బ్రతికేది ఎవరి కోరకో
వీరనారిగా నువ్వే ఉంటావో గుణవతిగా నువ్వే బ్రతుకుతావో
మరుపురాని మహిళగా మిగులుతావో
మరిచిపోయే మహిళగా ఉంటావో
భర్తకే లోబడనీ స్త్రీ వాక్యానికే లోబడుతుందా
బాధ్యత మరిచిన ఓ క్రైస్తవ స్త్రీలారా…. మేలుకోండి ఇకనైనా2″… (క్రైస్తవ మహిళా )

చరణం 1:

1.యేసురక్తమిచ్చి స్త్రీపురుషులను కొన్న కారణమే ఏమిటనీ “2”
2.పాపాత్మురాలే పరమాత్మ గూర్చి ప్రకటించిందనీ
3.మొదట సువార్తనే ప్రకటించింది స్త్రీయేననీ
4.సృష్టిలాయకరాకురాలు మొదటి స్త్రీయేననీ
5.స్వర్గ జయకరాకురాలు అదియు స్త్రీయే కదా
6.ప్రభుత్వ పనిలో స్త్రీలే ఉంటే ప్రభు పనిలో స్త్రీలే ఉండకూడదా..
7.రాహాబనే స్త్రీకే పరలోకమే సాధ్యమా
8.క్రీస్తునే అమ్ముకొన్న వారికే నరకమే తథ్యమా
9.క్రీస్తునే నమ్ముకొన్న వారికే యే శిక్షే లేదుగా
10.భర్తకే లోబడనీ స్త్రీ వాక్యానికే లోబడుతుందా..
11.బాధ్యత మరచిన ఓ క్రైస్తవ స్త్రీలారా….. మేలుకోండి ఇకనైనా “2” (క్రైస్తవ మహిళా )

చరణం 2:

1.క్రైస్తవ స్ట్రీలే గృహపాలన చేసి పిల్లల్ని వాక్యంలో పెంచాలనీ “2”
2.రేపటి తరానికే వీరే యేసులాంటి భోదకులే అవుతారానీ
3.నీ చదువే కూటి కోసమా పరలోకంలో సీట్ కోసమా
4.ఇళ్లలో గృహ కూడికలే ప్రార్ధనలే ఉన్నాయా
5 ఇళ్లలో పిల్లలకే వాక్యం నేర్పే తల్లులే ఉన్నారా
.6.దేవుని వాక్యంతో పిల్లల్ని పెంచలేని స్త్రీ సంఘాన్ని వాక్యంతో నడిపించగలదా
7.నీ పిల్లలకి ఇచ్చే నిజమైన ఆస్తి వాక్యమేగా
8.యేసు శిష్యులకి ఇచ్చింది ఆ వాక్యమేకదా
9..స్త్రీ జన్మే గొప్పదనీ బైబిలే చెప్పింది కదా
10.భర్తకే లోబడని స్త్రీ వాక్యానికే లోబబడుతుందా .
11.బాధ్యత మరచిన ఓ క్రైస్తవ స్త్రీలరా…. మేలుకోండి ఇకనైనా “2” (క్రైస్తవ మహిళా మేలుకో )

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo