నా మదిలోని రూపం – Naa Madhiloni Roopam

Deal Score+1
Deal Score+1

నా మదిలోని రూపం – Naa Madhiloni Roopam

నా మదిలోని – రూపం నీవే
నా దేవా నీవే
నా హృదిలోని – దీపం నీవే
నా వరమై రావా
నీవే మార్గం – నీవే జీవం
నీవే స్నేహం – నీవే ప్రాణం
నీవే నా సర్వం – చేసెద నీ గానం

1. నా మనసేగా నీకే సొంతం
నా దేవా ప్రభువా
నీ పదసేవ ఎంతో మధురం
కరుణించే నాథా
ధ్యానించెద నీ వాక్యమే
నిరతం ఆధారం
పూజించెద నీ నామమే
ఇలలో నా భాగ్యం
జీవించెద నీ కోసమే
నీలోనే నా గమ్యం
అర్పించెద నా జీవితం
నీకై యేసయ్య

Naa Madhiloni Roopam song lyrics in english

Naa madiloni – roopam neeve
Naa deva neeve
Naa hrudiloni – deepam neeve
Naa varamai raava
Neeve maargam – neeve jeevam
Neeve sneham – neeve praanam
Neeve naa sarvam – cheseda nee gaanam

1. Naa manasegaa neeke sontham
Naa deva prabhuvaa
Nee padaseva entho madhuram
Karuninche naadha
Dhyaanincheda nee vaakyame
Niratham aadhaaram
Poojincheda nee naamame
Ilalo naa bhaagyam
Jeevincheda nee kosame
Neelone naa gamyam
Arpincheda naa jeevitham
Neekai yesayya

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo