ನಾ ನಿನ್ನನೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ – Naa ninnane preethisuve

Deal Score+1
Deal Score+1

ನಾ ನಿನ್ನನೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ – Naa ninnane preethisuve

ನಾ ನಿನ್ನನೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ
ನಾ ನಿನ್ನನೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ
ಹಿಂದಿರುಗೆನು ನಾ

ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವೆನು ಎಂದಿಗೂ
ನಿನ್‌ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯವು ನೆಡೆಯುವೆನು
ಚಿಂತೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಏನೆ ಬಂದರು
ಹಿಂದಿರುಗೆನು ನಾ

ನಾ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ನಾ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಹಿಂದಿರುಗೆನು ನಾ

ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವೆನು ಎಂದಿಗೂ
ನಿನ್‌ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯವು ನೆಡೆಯುವೆನು
ಚಿಂತೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಏನೆ ಬಂದರು
ಹಿಂದಿರುಗೆನು ನಾ

Naa ninnane preethisuve song lyrics in english

Naa ninnane preethisuve
Naa ninnane preethisuve
endhirugenu naa

Nin sannidhige baruvenu endhigu
nin margadhalli nithyavu needeyuvenu
chinthe kasta dukha enee bundharu
endhirugenu naa

Naa ninnane aaradhisuve
naa ninnane aaradhisuve
endhirugenu naa

Nin sannidhige baruvenu endhigu
nin margadhalli nithyavu needeyuvenu
chinthe kasta dukha enee bundharu
endhirugenu naa

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo