പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൂട്ടായ്മ വേണം – Parisudhathmavin Koottayma Venam

Deal Score0
Deal Score0

പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൂട്ടായ്മ വേണം – Parisudhathmavin Koottayma Venam

പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൂട്ടായ്മ വേണം
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കാവൽ വേണം
പരിശുദ്ധാത്മാവെൻ കൂടെ വേണം
പരിശുദ്ധാത്മാവേ

എന്നിൽ വസിക്കും നൽ ആത്മാവേ
എന്നെ നടത്തും ദൈവാത്മാവേ
എന്നോട്‌ മിണ്ടും
എൻ കൂടെ ഇരിക്കും
നല്ല സഖിയേ നല്ല തുണയേ
പരിശുദ്ധാത്മാവേ

വഴിയിതാണെന്നു പറയും
വഴുതിടാതെന്നെ താങ്ങും
മരുഭൂമിയിൽ നൽ നീരുറവായ്
മുറിവുകളിൽ നൽ തൈലവുമായി
നല്ല സഖിയേ നല്ല തുണയേ
പരിശുദ്ധാത്മാവേ

പരിശുദ്ധനേ എൻ ദൈവമേ
വിശ്വസ്തനേ കാര്യസ്ഥനേ
പരിശുദ്ധനേ എൻ ദൈവമേ
സഹായകനേ ആശ്വാസ ദായകനേ
പരിശുദ്ധാത്മാവേ

Parisudhathmavin Koottayma Venam song lyrics in english

Parisudhathmavin Koottayma Venam
Holy Spirit, I need Your fellowship

Parisudhathmavin Kaaval Venam
Holy Spirit, I need Your protection

Parisudhathmavu En Koode Venam
Holy Spirit, I need You

Parisudhathmave
Oh, Holy Spirit

Ennil Vasikkum Nal Athmave
Blessed Spirit, Who dwells in me

Enne Nadathum Dhaivathmave
Spirit of God, Who leads me

Ennod Mindum
You speak to me

En Koode Irikkum
You stay with me

Nalla Sakhiye Nalla Thunaye
You are my best friend and helper

Parisudhathmave
Oh, Holy Spirit

Vazhi Ithanennu Parayum
You show me the way I should take

Vazhuthidathenne Thangum
You keep me from falling

Marubhoomiyil Nal Neerurvai
You are the living water in wilderness

Murivukalil Nal Thailavumai
You are the healing oil on my wounds

Nalla Sakhiye Nalla Thunaye
You are my best friend and helper

Parisudhathmave
Oh, Holy Spirit

Parisudhane
Oh, the Holy One

En Dhaivame
My God

Karyasthane
My counsellor

Viswasthane
You are faithful

Parisudhane
Oh, the Holy One

Sahayakane
You are my helper

Aswasa Dhayakane
You are my comforter

Parisudhathmave
Oh, Holy Spirit

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only!"
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo