வாதை உந்தன் கூடாரத்தை – Vaathai Unthan Koodarathai Lyrics

வாதை உந்தன் கூடாரத்தை – Vaathai Unthan Koodarathai song Lyrics

வாதை உந்தன கூடாரத்தை அணுகாது மகனே
பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகளே

1. உன்னதமான கர்த்தரையே
உறைவிடமாக்கிக் கொண்டாய்
அடைக்கலமாம் ஆண்டவனை
ஆதாயமாக்கிக் கொண்டாய்

2. ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தினால்
சாத்தானை ஜெயித்து விட்டோம்
ஆவி உண்டு வசனம் உண்டு
அன்றாடம் வெற்றி உண்டு

3. கர்த்தருக்குள் நம் பாடுகள்
ஒரு நாளும் வீணாகாது
அசையாமல் உறுதியுடன்
அதிகமாய் செயல்படுவோம்

4. அழைத்தவரோ உண்மையுள்ளவர்
பரிசுத்தமாக்கிடுவார்
ஆவி ஆத்துமா சரீரமெல்லாம்
குற்றமின்றி காத்திடுவார்

5. நம்முடைய குடியிருப்பு
பரலோகத்தில் உண்டு
வரப்போகும் இரட்சகரை
எதிர்நோக்கி காத்திருப்போம்

6. அற்பமான ஆரம்பத்தை
அசட்டை பண்ணாதே
தொடங்கினவர் முடித்திடுவார்
சொன்னதை செய்திடுவார்

7. ஆற்றல் அல்ல சக்தி அல்ல
ஆவியினால் ஆகும்
சோர்ந்திடாமல் நன்மை செய்வோம்
துணையாளர் முன் செல்கிறார்

Vaathai Unthan Koodarathai song Lyrics in English

Joshua-18/யோசுவா-18

Vaathai Unthan Koodarathai
Anukaathu Maganae
Pollappu Nearidaathu
Nearidaathu Magalae

1.Unnathamaana Karththaraiyae
Uraivida Maakki Kondaai
Adaikkalamaam Aandavanai
Aathaayamakki Kondaai

2.Aattukkutti Raththaninaal
Saaththaanai Jeyiththu Vittom
Aavi Undu Vasanam Undu
Antraadam Vettri undu

3.Karththarukkul Nam Paadugal
Oru Naalum Veenaakaathu
Aasaiyaamal Uruthiyidan
Athikamaai Seyalpaduvom

4.Alaiththavaro Unmaiyullavar
Parisuththamaakkiduvaar
Aavi Aaththumaa Sareeramellaam
Kuttramintri Kaaththiduvaar

5.Nammudaya Kudiyiruppu
Paralogaththil Undu
Varappogum Ratchakarai
Ethir Nokki Kaaththiruppom

6.Arpamaana Aarambaththai
Asattai Pannaathae
Thodanginavar Mudiththiduvaar
Sonnathai Seithiduvaar

7.Aattral Alla Sakthi Alla
Aaviyinaal Aagum
Sornthidaamal Nanamai Seivom
Thunaiyaalar Mun selkiraar

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo