இயேசப்பா உம்மால் முடியும் – Yesappa Ummal Mudiyum

Deal Score+2
Deal Score+2

இயேசப்பா உம்மால் முடியும் – Yesappa Ummal Mudiyum

இயேசப்பா உம்மால் முடியும்
என்னை குணமாக்க உம்மால் முடியும் -2

1. குருடனை பார்க்க வைக்க உம்மால் முடியும்
செவிடனை கேட்க வைக்க உம்மால் முடியும்
முடவனை நடக்க வைக்க உம்மால் முடியும்
ஊமையனை பேசவைக்க உம்மால் முடியும்

2. குஷ்டத்தை சுத்தமாக்க உம்மால் முடியும்
கூனியை நிமிர செய்ய உம்மால் முடியும்
மலடிக்கு பிள்ளை தர உம்மால் முடியும்
மரித்தோரை எழ வைக்க உம்மால் முடியும்

3. எகிப்தியரின் எந்த வியாதியானாலும்
பரிகாரி குணமாக்க உம்மால் முடியும்
அப்பத்தையும் , தண்ணீரையும் ஆசிர்வதித்து
வியாதியை நீக்கிப்போட உம்மால் முடியும்

Yesappa Ummal Mudiyum song lyrics in English

Yesappa Ummal Mudiyum
Ennai Gunamakka ummaal mudiyum -2

1.Kurudanai parka vaika Ummal Mudiyum
Sevidanai keatka vaika Ummal Mudiyum
Mudavanai nadakka vaikka Ummal Mudiyum
oomaiyanai pesa vaika Ummal Mudiyum

2.Kustaththai suththamkka Ummal Mudiyum
kooniyai nimira seiya Ummal Mudiyum
maladikku pillai thara ummaal mudiyum
marithorai ela vaikka Ummal Mudiyum

3.Egiptiyarin entha viyathiyanalum
parikaari gunamakka Ummal Mudiyum
appaththaiyum thanneeraiyum Aaseervathithu
viyathiyai neekkipoda Ummal Mudiyum

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo