ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕ ನೀನೇ – Aradanege Nayaka Nine

Deal Score+1
Deal Score+1

ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕ ನೀನೇ – Aradanege Nayaka Nine

ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕ ನೀನೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೆ
ಆರಾಧನೆಗೆ ಯಜಮಾನ ನೀನೆ ಆರಾಧನೆ ಅರಸನು ನೀನೆ
ಜೀವಿಸುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ

1.ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆ
ಪರಲೊಕದ ತಂದೆ ನೀನೆ ಮಹಿಮೆಯ ಆರಾಧನೆ
ಮೊಣ ಕಾಲುರಿ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ

2.ಭಕ್ತರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ದೂತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಕರ್ತನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಧ್ವಜ ಪ್ರಾಯನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಇನಿಯನೆ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾಧಿಸವೆ

3.ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಹರುಷದಿ ಆರಾದಿಸುವೆ
ಅಭಿಷೇಕಾತ್ಮನೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯನೆ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ

Aradanege Nayaka Nine jesus kannada song lyrics in english

Aradhane nayaka nine aradhanege yogyanu nine
aradhanege yajamana nine aradhane arasanu nine
jivisuva kalavella ninnane aradhisuve

1.Parisud’dha devaru nine parisud’dha aradhane
paralokada tande nine mahimeya aradhane
mona kaluri kaigalannetti ninnane aradhisuve

2.Bhaktara aradhanege yogyane aradhane aradhane
dutaru aradhisuva kartane aradhane aradhane
dhvaja prayane ninu nanna iniyane ninnane aradhisave

3.Nanagagi baliyada yesuve dinavella aradhisuve
begane baraliruva yesuve harusadi aradisuve
abhisekatmane atma priyane ninnane aradhisuve

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo