எனக்காக பாலன் பிறந்தார் – Enakkaga balan pirandhar

எனக்காக பாலன் பிறந்தார் – Enakkaga balan pirandhar
Lyrics

எனக்காக பாலன் பிறந்தார்
என் ஆத்ம நேசர் பிறந்தார் – 2

எந்தன் பாவம் நீக்கி
என்னை மீட்டு கொண்டார்
என்றும் பாடி துதிப்பேன் – 2

அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அவரன்பில் மகிழுவேன்
அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அவரையே புகழுவேன்

1. மானிடர்காய் தன்னை ஈவாய் தந்தார்
தாயன்பில் மேலானதே
கானங்கள் ஆயிரம் பாடினாலும்
என் நன்றி ஈடாகுமோ? – 2

அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அவரன்பில் மகிழுவேன்
அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அவரையே புகழுவேன்

எனக்காக பாலன் பிறந்தார்
என் ஆத்ம நேசர் பிறந்தார்

2. வானலோகத்தில் விண்வேந்தனாக
ராஜ்ஜியம் செய்திடாமல்
அழியாத ஜீவன் எனக்கீந்திட
அடிமையின் ரூபமானீர் – 2

அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அவரன்பில் மகிழுவேன்
அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அவரையே புகழுவேன்

எனக்காக பாலன் பிறந்தார்
என் ஆத்ம நேசர் பிறந்தார் – 2

எந்தன் பாவம் நீக்கி
என்னை மீட்டு கொண்டார்
என்றும் பாடி துதிப்பேன் – 2

அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அவரன்பில் மகிழுவேன்
அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அவரையே புகழுவேன்.

Enakkaga balan pirandhar song lyrics in English 

Enakkaga balan pirandhar
en aathma nesar pirandhar – 2

Enthan paavam neeki
ennai meetu kondaar
endrum paadi thudhipen – 2

Alleluya alleluya
Avaranbil magizhuven
Alleluya alleluya
Avaraiye pugazhuven

1. Maanidarkaai thannai eevai thandaar
Thaayanbil melanathey
Gaanangal aayiram paadinalum
En nandri eedagumo – 2

Alleluya alleluya
Avaranbil magizhuven
Alleluya alleluya
Avaraiye pugazhuven

Enakkaga balan pirandhar
en aathma nesar pirandhar

2. Vaanlogathil vinvendhanaga
Raajiyam seidhidamal
Azhiyadha jeevan enakeendhida
Adimaiyin roobamaneer – 2

Alleluya alleluya
Avaranbil magizhuven
Alleluya alleluya
Avaraiye pugazhuven

Enakkaga balan pirandhar
en aathma nesar pirandhar – 2

Enthan paavam neeki
ennai meetu kondaar
endrum paadi thudhipen – 2

Alleluya alleluya
Avaranbil magizhuven
Alleluya alleluya
Avaraiye pugazhuven

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo