சின்ன பாலன் இயேசுவை – Chinna Baalan Yeasuvai

சின்ன பாலன் இயேசுவை – Chinna Baalan Yeasuvai

சின்ன பாலன் இயேசுவை
அன்னை மரி தூக்கியே
பொன்னால் செய்த ஊஞ்சலில்
பண்ணிசைத்து ஆட்டுறார்
ஊஞ்சல் ஆட்டி மகிழுவோம்
ஊஞ்சல் ஆட்டி மகிழுவோம்
நெஞ்சில் வாழும் நிமலனை
அஞ்சலி செய்து ஆட்டுவோம்

ஆயர் வந்து ஆட்டுறார்
அமரர் வந்து ஆட்டுறார்
பாரில் வாழும் மன்னர்கள்
பண்போடு போற்றுறார்
ஊஞ்சல் ஆட்டி மகிழுவோம்
ஊஞ்சல் ஆட்டி மகிழுவோம்
நெஞ்சில் வாழும் நிமலனை
அஞ்சலி செய்து ஆட்டுவோம்

விண்ணூர் வந்து ஆட்டுறார்
மண்ணோர் வந்து ஆட்டுறார்
உலகை மீட்க வந்தவர்
இவரே என்று வாழ்த்துறார்
ஊஞ்சல் ஆட்டி மகிழுவோம்
ஊஞ்சல் ஆட்டி மகிழுவோம்
நெஞ்சில் வாழும் நிமலனை
அஞ்சலி செய்து ஆட்டுவோம்

லா லா லா லா …

Chinna Baalan Yeasuvai song lyrics in English 

Chinna Baalan Yeasuvai
Annai Mar Thokkiyae
ponnaal seitha oonjalil
pannisaithu Aatturaar
oonjal aatti magiluvom
oonjal aatti Magilum
nenjil vaalum nimalanai
Anjali seithu aattuvom

Aayar Vanthu Aatturaar
Amarar Vanthu Aatturaar
Paaril Vaalum Mannargal
Panpodu Pottruraar
oonjal aatti magiluvom
oonjal aatti Magilum
nenjil vaalum nimalanai
Anjali seithu aattuvom

Vinnoor Vanthu Aatturaar
Mannoor Vanthu Aatturaar
Ulagai Meetkka vanthavar
Evarae Entru Vaalthuraar
oonjal aatti magiluvom
oonjal aatti Magilum
nenjil vaalum nimalanai
Anjali seithu aattuvom

la la la la la….

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo