அன்பின் தேவா என்றும் நான் – Anbin Deva Entrum Naan lyrics

அன்பின் தேவா என்றும் நான்
உமக்கு சொந்தமே
எந்தன் விருப்பம் யாவுமே
உமக்கு சொந்தமே
எந்தன் உள்ளம் குளிர்ந்திடாமல்
எந்தன் சிந்தனை காருமே

English Version : 

Abba Father, let me be
Yours and yours alone
May my will for ever be
Yours and Yours alone
Never let my heart grow cold
Never never let me roam

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo