பாலர் நேசனே மிகப் பரிவு  – Paalar Nesanae Miga Pariuv

Deal Score+1
Deal Score+1

பாலர் நேசனே மிகப் பரிவு  – Paalar Nesanae Miga Pariuv

பாலர் நேசனே மிகப் பரிவுகூர்ந்திந்தப்
பாலரே யேந்தி ஆசிர்வதியும் யேசுவே

சரணங்கள்

1.பாலர் வந்திடத் தடை பண்ணாதென்றீர்
சாலவந்தருள் தந்து தலைமேற் கைவைப்பீர் – பாலர்

2.வானராச்சியம் இவர் வசத்த தென்றீரே
ஞானஸ்நானத்தால் உந்தம் நாமஞ்சூட்டுவீர் – பாலர்

3.கானம் பாடியே பாலர் கர்த்தரே உமைத்
தானே ஓசன்னா எனச் சத்தமிட்டாரே – பாலர்

4.தேவ பாலனே நீருஞ் சிறிய பிள்ளையாய்
மேவினீரதால் உமை வேண்டினோ மையா – பாலர்

5.ஆவியா லிவர் ஞான அபிஷேகம் பெற
ஜீவ நேசரே அருள் சிறியர்க் கீவீரே – பாலர்

6.தாசர் நாங்கள் செய் வாக்குத் தத்தம் மீறாமல்
நேச யேசுவே யெமை நிலைநிறுத்துவீர் – பாலர்

Paalar Nesanae Miga Pariuv song lyrics in english 

Paalar Nesanae Miga Pariuv Koornththintha
Paalarae Yeanthi Aaseervathiyum Yeasuvae

1.Paalar Vanthita Thadai Pannathentreer
Saalavantharul Thanthu Thalai Mear Kaivaipeer

2.Vaanaraatchiyam Evar Vasththa Thentreerae
Gnaasnaanaththaal Untham Naamam Soottuveer

3.Kaanam Paadiyae Paalar Karththarae Umai
Thaanae Osanna Ena Saththamittaarae

4.Deva Paalanae Neerum Siriya Pillaiyaai
Meavineerathaal Umai Veandino Maiyaa

5.Aaviyaa Livar Gnana Abisheham Peara
Jeeva Neasarae Arul Siriyavar Keeveerae

6.Thaasar Naangal Sei Vakku Thaththam Meeraamal
Neasa Yeasuvae Emai Nilai Niruththuveer

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo