உம்மையே நான் நேசிப்பேன் – Ummaiye Naan Nesippen

Fr_SJBerchmans
Deal Score+1
Deal Score+1
Join Us 

உம்மையே நான் நேசிப்பேன் (3)
உன்னதரே இயேசய்யா – (உம்)
பாதம் அமர்ந்து ஆராதிப்பேன் (உம்)
வசனம் தியானித்து அகமகிழ்வேன்
எந்தப் புயல் வந்து மோதித் தாக்கினாலும் – 2
அசைக்கப்படுவதில்லை – நான்

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   Sign in and copy the lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password