வாருமையா என்னுள்ளத்திலே – Vaarumaiyaa Ennullaththilae

Deal Score+1
Deal Score+1

வாருமையா என்னுள்ளத்திலே – Vaarumaiyaa Ennullaththilae

பல்லவி

வாருமையா என்னுள்ளத்திலே! – தேவா
வாருமையா என்னுள்ளத்திலே!

சரணங்கள்

1. வேதனையுண்டாக்கும் வேர்
யாவையும் நீர் பிடுங்க – வாருமையா

2. சாலொமோன் தேவாலயத்தில்
மேகம்போல் வந்தவரே – வாருமையா

3. சோதனை நாட்களிலே
நாதனே உம்மை நம்ப – வாருமையா

4. முச் சத்துராதிகளை
நிச்சயமாய் ஜெயிக்க – வாருமையா

5. போதனை செய்பவற்றை
சாதனை செய்திடவே – வாருமையா

6. பெந்தெகொஸ் தென்னும் நாளில்
வந்த பரிசுத்தரே! – வாருமையா

Vaarumaiyaa Ennullaththilae Lyrics in English 

Vaarumaiyaa Ennullaththilae – Devaa
Vaarumaiyaa Ennullaththilae

1.Veathanaiyundaakkum Vear
Yaavaiyum Neer Pidunga – Vaarumaiyaa

2.Salomon Devaalayaththil
Megam Pol Vanthavarae – Vaarumaiyaa

3.Sothanai Naatkalilae
Naathanae Ummai Namba -Vaarumaiyaa

4.Mutch Saththuraathikalai
Nitchayamaai Jeyikka –Vaarumaiyaa

5.Pothanai Seipavattrai
Saathanai Seithidavae – Vaarumaiyaa

6.Penthekos thennum Naalil
Vantha Parisuththarae – Vaarumaiyaa


வாருமையா என்னுள்ளத்திலே – Vaarumaiyaa Ennullaththilae

பல்லவி

வாருமையா என்னுள்ளத்திலே
வாருமையா என்னுள்ளத்திலே.

சரணங்கள்

1.நாசமுண்டாக்கும் பாசம்
யாவற்றையும் நீக்கிட

2.சாலொமோன் ஆலயத்தில்
மேகம்போல் தோன்றினவா

3.சோதனைக் காலமதில்
நாதா உம்மைப் பற்ற யான்

4. பெந்தேகொஸ்தே முருகில்
வந்த தேற்றரவாளா!

5. அற்பராம் எங்களையே
தற்பரா சுத்திசெய்ய


Vaarumaiyaa Ennullaththilae
Vaarumaiyaa Ennullaththilae

1.Naasamundakkum Paasam
Yaavattraiyum Neekkida

2.Salomon Aalayathil
Megam Poal Thontrinava

3.Sothanai Kaalamathil
Naatha Ummai Pattra Yaan

4.Penthekosthe Murugil
Vantha Thettaravaala

5.Arparaam Engalaiyae
Tharparaa Suththi Seiya

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo