தேவன் தம்முடைய ஒரேபேறான – Devan thamudaya ore peraana

Deal Score+1
Deal Score+1

தேவன் தம்முடைய ஒரேபேறான – Devan thamudaya ore peraana

தேவன் தம்முடைய ஒரேபேறான
தம் குமாரனை விசுவாசிப்போன்
கெட்டுப்பொகாமலே நித்ய ஜீவன் பெற்றுக்கொள்ளவே
அவரையே தந்தாரே

தேவன் இவ்வளவாய் உலகின்மேல் அன்பு கூர்ந்தார்
தேவன் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார்

என்னை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறீர்
என்று இயேசுவை பார்த்தபோது
கல்வாரி சிலுவையில் கைகளை விரித்தபடி
இவ்வளவாய் என்றாரே

தேவன் இவ்வளவாய் உலகின்மேல் அன்பு கூர்ந்தார்
தேவன் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார்

Devan thamudaya ore peraana song lyrics in english

Devan thamudaya ore peraana
Tham kumaranai vishuvasippon
Kettu pogamale nithya jeevan petrukollave
Avaraiye thanthaare

Devan ivalavai ulagin mel Anbu koornthaar
Devan ivalavai Anbu koornthaar

Ennai evalavaai nesikkireer
Entru yesuvai paarthapodhu
Kalvari siluvail kaigalai virithapdi
Ivalavaai entare

Deivam ithratholam logathey snehichu
Deivam ithratholam logathey snehichu
Deivam ithratholam snehichu

Devan ivalavai ulagin mel Anbu koornthaar
Devan ivalavai Anbu koornthaar

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo