இம்மணர்க் கும்மருள் ஈயும் – Immanaark Ummarul Eeyum

Deal Score+2
Deal Score+2

இம்மணர்க் கும்மருள் ஈயும் – Immanaark Ummarul Eeyum

பல்லவி

இம்மணர்க் கும்மருள் ஈயும், பர வாசா!
ஏசுக் கிறிஸ்தையா, ஓ! சருவேசா!

சரணங்கள்

1. செம்மையும் நன்மையும் செல்வமும் தாரும்,
தேவரீர் இவ்விரு பேரையும் காரும். – இம்

2. ஆதாமோ டேவையை அன்றமைத்தீரே,
அவ்விதமாக நீர் இன்றும் செய்வீரே. – இம்

3. அன்பன் ஈசாக்கு ரெபேக்காட் கிரங்கி,
ஆபிரகாமுடன் சாராளைக் காத்தீர். – இம்

4. உந் தயை பெற்றிவர் ஓங்கிப் பெருகவும்,
ஓருவர்க் கொருவர் நல்லன்பில் நிலைக்கவும். – இம்

5. தாழ்மை பொறுமைகள், சற்குண மேன்மைகள்
தந்தும தாவியைக் கொண்டு காத்தாளுமேன். – இம்

6. இயேசுகிறிஸ்துவை நேசித்து வாழவும்,
இன்ப விசுவாச வீட்டார் என்றாகவும். – இம்

Immanaark Ummarul Eeyum song lyrics in english 

Immanaark kummarul Eeyum, Para vaasa
Yesu kiristhaiyaa, Oh saruvesha

1.Semmaiyum Nanmaiyum Selvamum Thaarum
Devareer Evviru Pearaiyum Kaarum

2.Aathaamo Daevaiyai Antramaitheerae
Avvithamaaga Neer Intrum seiveerae

3.Anban Eesaakku Rebehakatku Irangi
Aabirahamudan Saraalai Kaaththeer

4.Unthayai Pettivar Oongi perugukavum
Oruvaru koruvar Nallanbil Nilaikavum

5.Thaazhmai porumaigal sarguna Meanmaigal
Thanthuma Thaaviyai kondu kaaththaalumean

6. Yesu kiristhuvai Neasithu vaazhavum
Inba Visuvaasa veettaar Entraavum

Immaanarku Ummarul Eeyum – இம்மணர்க் கும்மருள் ஈயும்

ஏனோஸ் தொண்ணூறு வயதானபோது, கேனானைப் பெற்றான்.

ஆதியாகமம் | Genesis: 5: 9

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
1 Comment

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo