நானும் என் வீட்டாரும் – Naamum en veetaarum

Deal Score+1
Deal Score+1

நானும் என் வீட்டாரும் – Naamum en veetaarum

நானும் என் வீட்டாரும்
உம்மையே சேவிப்போம்
ஒன்றும் இல்லாமையில் எமை தெரிந்துகொண்டீரே
ஒரு குறைவுன்றி இதுவரை
காத்துக்கொண்டீரே (காத்து வந்தீரே)

கர்த்தர் எமக்கு நன்மையே செய்திருக்க
யாரை யாம் சேவிப்போம்
உம்மை எமது தேவனாய் கொண்டதெம் பாக்கியமே
ஒன்றும் இல்லாமையில் எமை தெரிந்துகொண்டீரே
ஒரு குறைவுன்றி இதுவரை
காத்துக்கொண்டீரே (காத்து வந்தீரே)

கர்த்தரே உம்மை எக்காலமும் சேவிப்பதே
எமக்கு உகந்ததே
உம்மை எமது தேவனாய் கொண்டதெம் பாக்கியமே
ஒன்றும் இல்லாமையில் எமை தெரிந்துகொண்டீரே
ஒரு குறைவுன்றி இதுவரை
காத்துக்கொண்டீரே (காத்து வந்தீரே)

Naamum en veetaarum song lyrics in english

Naamum en veetaarum
Ummaiye sevippom
Ontrum illamaiyil emai therindhu konteere
Oru kuraivintri idhuvarai kaathu konteere (vantheere)

Karthar emakku nanmaiye seithirukke
Yaarai yam sevippom
Ummai yemadhu devanai kondathem bakkiyame
Ontrum illamaiyil emai therindhu konteere
Oru kuraivintri idhuvarai kaathu konteere (vantheere)

Karthare ummai ekkalamum sevipathey
Emakku uganthathey
Ummai yemadhu devanai kondathem bakkiyame
Ontrum illamaiyil emai therindhu konteere
Oru kuraivintri idhuvarai kaathu konteere (vantheere)

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo