నాలో ఉన్నావు నాతో ఉన్నావు – Nalo unnavu natho unnavu

Deal Score+1
Deal Score+1

నాలో ఉన్నావు నాతో ఉన్నావు – Nalo unnavu natho unnavu

నాలో ఉన్నావు నాతో ఉన్నావు (2)
నేనున్నానులే భయపడకు అన్నావు
నా అరచేతిలో చెక్కుకున్నానన్నావు (2)
యేసయ్య నీవే నాకు ఆధారము
యేసయ్య నీవే నాకు ఆశ్రయము (2) “నాలో”

1. కలవర పరచే మనుష్యులు నా చుట్టూ ఉన్నను
కొండా కోటగా నీవే ఉన్నావు
కష్టాలు కన్నీళ్లు నన్ను ఆవరించిన
కరుణామయుడా నాతో ఉన్నావు (2)
నిన్నే నేను నమ్ముకొంటొని
నీపైనే ఆనుకుంటిని (2)
యేసయ్య నీవే నాకు ఆధారము
యేసయ్య నీవే నాకు ఆశ్రయము (2) “నాలో”

2. నేను నమ్మిన వారే నన్ను విడచిన
నమ్మకమైన రాజా నీ ప్రేమ చాలును
యోగ్యత లేని నన్ను కోరుకున్నా
శాశ్వతమైనా నీ కృపయె చాలును (2)
నిన్నే నేను కోరుకుంటిని
నిన్నే నేను చేరుకొనుటకు (2)
యేసయ్య నీవే నాకు ఆధారము
యేసయ్య నీవే నాకు ఆశ్రయము (2) “నాలో”

Nalo unnavu natho unnavu song lyrics in english

Nalo unnavu natho unnavu (2)
Nenunnanule bayapadaku annavu
Ni arachethilo chekkukunna annavu (2)
Yesayyaaaa nive Naku asharamu
Yesayyaaaa nive Naku ashryamuuu (2)

1. Kalavarapariche manushyulu na chuttu unnanu- konda kotagaaaa nive unnavu
Kastalu kanniru nannu avarimchina -karunamayuda natho unnavu (2)
Ninne nenu nammu kontini
Ni pyneeee anukotini (2) (Yesayya)

2. Nenu nammina vare nannu vidachina
Nammakamina Raja -ni Prema chalunu
Yogyatha leni nannu korukunna Shaswthaminaaaa ni krupaye chalunu (2)
Ninne ne nenu korukontini
Ninne neee cherukonutaku (2) (Yesayya)

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo