தகுவது தோனாது ஏற்கின்றவர் -Thaguvadhu Thoanaadhu Yearkindavar song lyrics

Thaguvadhu Thoanaadhu Yearkindavar Lyrics in Tamil

தகுவது தோனாது ஏற்கின்றவர்
வல்லது எதுவென்று நாடாதவர்

வாடிப்போனோரை நாடி தான்சென்று
மூடிச்சிறகினில் காப்பவர்

அல்லேலு அல்லேலூயா -2

என் நிறம் மாறவே
தன் தரம் தாழ்த்தினார்
என் சிரம் தாழ்த்தி பாடுவேன் அல்லேலூயா

பல் கால் யாக்கையில்
என் கால் தவறியும்
ஒரு கால் விலகாது
மால்வரை சுமந்தார் -2

வழி தொலை கொடுத்தாய்
உழிதனை இழந்தாய் என
பழி சொல்லும் மாந்தர் முன்
“செழி” என ததும்பிடும் எந்தை

Thaguvadhu Thoanaadhu Yearkindavar Lyrics in English

Thaguvathu thonaathu yerkindravar
Vallathu ethuvendru nadaathavar
Vadipponorai naadi thaan sendru
Moodi siraginil kappavar

Alleloo hallelujah aaa ..Aaa..Aaa.-2
En niram maarave tham tharam thazhththinaar
En siram thaazhththi paaduven hallelujah…

Palkaal yaakkayil en kaal thavariyum
Orukkal vilakaathu maalvarai sumanthaar-2
Vazhi tholai koduththaay
Ulithanai izhanthaay ena
Pazhi sollum manthar mun
Sezhi ena thathumbidum enthai

Yegaathavar…..

PA NI SA RI MA PA…
RI GA GA RI MA GA RI…
Thaguvathu thonaathu yerkindravar
Vallathu ethuvendru nadaathavar
Vadipponorai naadi thaan sendru
Moodi siraginil kappavar

Alleloo hallelujah aaa ..Aaa..Aaa.-2
En niram maarave tham tharam thazhththinaar
En siram thaazhththi paaduven hallelujah…

Thaguvathu thonaathu yerkindravar Song Lyrics PPT

Leave a Comment