இயேசுவே கல்வாரியில் என்னை – Yesuve kalvariyil Ennai Lyrics

இயேசுவே கல்வாரியில் என்னை – Yesuve kalvariyil Ennai Lyrics

இயேசுவே கல்வாரியில் என்னை
வைத்துக்கொள்ளும்
பாவம் போக்கும் இரத்தமாம்
திவ்விய ஊற்றைக் காட்டும்

மீட்பரே, மீட்பரே,
எந்தன் மேன்மை நீரே
விண்ணில் வாழுமளவும்
நன்மை செய்குவீரே!

2.பாவியேன் கல்வாரியில்
இரட்சிப்பைப் பெற்றேனே
ஞானஜோதி தோன்றவும்
கண்டு பூரித்தேனே

3.இரட்சகா கல்வாரியின்
காட்சி கண்டோனாக
பக்தியோடு ஜீவிக்க
என்னை ஆள்வீராக

4.இன்னமும் கல்வாரியில்
ஆவலாய் நிற்பேனே
பின்பு மோட்ச லோகத்தில்
என்றும் வாழுவேனே

Yesuve kalvariyil Ennai Lyrics in English 

1. Yesuve kalvariyil
Yennai vaithu kollum
Paavam pokkum ratthamaam
Thivya ootrai kaatum

–Chorus–

Meetpare meetpare
Yenthan menami neere
Vinnil vaazhumalavum
Nanmai seiguveere

2. Paaviyen kalvaariyil
Ratchipai petrene
Gnaana jothi thonravum
Kandu boorithene — Meetpare

3. Ratchaga kalvaariyin
Kaatchi kandonaaga
Bakthiyodu jeevika
Yennai aalveeraaga — Meetpare

4. Innamum kalvaariyil
Aavalaai nirpene
Pinbu motcha logathil
Yenrum vaazhuvene — Meetpare

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo