கர்த்தர் என் மேய்ப்பர் ஆனதால்-Karthar En Meippar Aanathal

Deal Score+1
Deal Score+1

கர்த்தர் என் மேய்ப்பர் ஆனதால்
என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியும்
கர்த்தரே மேய்ப்பராயிருப்பதால்
நான் தாழ்ச்சியடையேன் -2
ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மை
கிருபையும் என்னைத் தொடருமே-2

சேலா……

1.புல்லுள்ள இடங்களிலே
என்னை அழைத்து செல்கின்றார்
என் கால்கள் வழுவாமலே
சுமந்து செல்கின்றார்
அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அலங்கத்தில் சமாதானம்
ஆத்துமாவை தேற்றுகிறார்
உமது நாமத்தின் நிமித்தம்
நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறீர்

2.மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே
நான் நடந்து போனாலும்
பொல்லாப்புக்கு நான்
பயப்படவே மாட்டேன்
அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அலங்கத்தில் சமாதானம்
ஆத்துமாவை தேற்றுகிறார்
உமது கோலும் உமது தடியும் தேற்றி நடத்திடுமே

3.சத்துருக்களுக்கு முன்பாக
பந்தியை ஏற்படுத்தி
எண்ணெயால் என் தலையை
அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர்
அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அலங்கத்தில் சமாதானம்
ஆத்துமாவை தேற்றுகிறார்
கர்த்தரின் வீட்டிலே நீடித்த
நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் நான்

Karthar En Meippar Aanathal
En Paathiram Nirambi Nirambi Vazhiyum
Karthare Meipparairupathaal
Naan Thaazhchiyadaiyean -2
Jeevanulla Naal ellam Nanmai
Kirubaiyum Eannai Thodarumae -2

Selah

1.Pululla Idangalilae
Ennai Alazithu seilkintraar
En Kaalgal Vazhuvamale
Sumanthu Selkintraar
Amarntha Thanneerkal Alangathil samathanaam
Aathumavai Thettrukiraar
Umathu Naamathin Nimitham
neethiyin Paathaikalil Nadathukireer

2.Marana irulin pallathakkilae
Naan nadanthu ponalum
Pollappukku naan
Bayapadave mattean
Amarntha Thanneerkal Alangathil samathanaam
Aathumavai Thettrukiraar
Umathu Koolum Umathu thadiyum Thettri Nadathidumae

3.Sathurukaluku munbaga
Panthiyai Yearpaduthi
Yennaiyaal En thalaiyai
Aabhisheam pannukireer
Amarntha Thanneerkal Alangathil samathanaam
Aathumavai Thettrukiraar
Kartharin Veettilae Neediththa 
Naatkalaai Nilaithirupean naan

கர்த்தர் என் மேய்ப்பர் ஆனதால்
Karthar En Meippar Aanathal

என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியும்
En Paathiram Nirambi Nirambi Vazhiyum

கர்த்தரே மேய்ப்பராயிருப்பதால்
Karthare Meipparairupathaal

நான் தாழ்ச்சியடையேன்
Naan Thaazhchiyadaiyean -2

ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மை
Jeevanulla Naal ellam Nanmai

கிருபையும் என்னைத் தொடருமே
Kirubaiyum Eannai Thodarumae -2

சேலா……
Selah ….

 

1.புல்லுள்ள இடங்களிலே
Pululla Idangalilae

என்னை அழைத்து செல்கின்றார்
Ennai Alazithu seilkintraar

என் கால்கள் வழுவாமலே
En Kaalgal Vazhuvamale

சுமந்து செல்கின்றார்
Sumanthu Selkintraar

அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அலங்கத்தில் சமாதானம்
Amarntha Thanneerkal Alangathil samathanaam

ஆத்துமாவை தேற்றுகிறார்
Aathumavai Thettrukiraar

உமது நாமத்தின் நிமித்தம்
Umathu Naamathin Nimitham

நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறீர்
neethiyin Paathaikalil Nadathukireer

 

2.மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே
Marana irulin pallathakkilae

நான் நடந்து போனாலும்
Naan nadanthu ponalum

பொல்லாப்புக்கு நான்
Pollappukku naan

பயப்படவே மாட்டேன்
Bayapadave mattean

அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அலங்கத்தில் சமாதானம்
Amarntha Thanneerkal Alangathil samathanaam

ஆத்துமாவை தேற்றுகிறார்
Aathumavai Thettrukiraar

உமது கோலும் உமது தடியும் தேற்றி நடத்திடுமே
Umathu Koolum Umathu thadiyum Thettri Nadathidumae

 

3.சத்துருக்களுக்கு முன்பாக
Sathurukaluku munbaga

பந்தியை ஏற்படுத்தி
Panthiyai Yearpaduthi

எண்ணெயால் என் தலையை
Yennaiyaal En thalaiyai

அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர்
Aabhisheam pannukireer

அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அலங்கத்தில் சமாதானம்
Amarntha Thanneerkal Alangathil samathanaam

ஆத்துமாவை தேற்றுகிறார்
Aathumavai Thettrukiraar

கர்த்தரின் வீட்டிலே நீடித்த
Kartharin Veettilae Neediththa 

நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் நான்
Naatkalaai Nilaithirupean naan

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password