பாதம் ஒன்றே வேண்டும் – Paatham Ontrae veandum Lyrics

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் – Paatham Ontrae veandum Lyrics

பல்லவி

பாதம் ஒன்றே வேண்டும்;-இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் – உன்

சரணங்கள்
1. நாதனே, துங்க மெய்-வேதனே, பொங்குநற்
காதலுடன் துய்ய-தூதர் தொழுஞ் செய்ய – பாதம்

2. சீறும் புயலினால்-வாரிதி பொங்கிடப்
பாரில் நடந்தாற்போல்-நீர்மேல் நடந்த உன் – பாதம்

3. வீசும் கமழ் கொண்ட-வாசனைத் தைலத்தை
ஆசையுடன்-மரி-பூசிப் பணிந்த பொற் – பாதம்

4. போக்கிடமற்ற எம் ஆக்கினை யாவையும்,
நீக்கிடவே மரந்-தூக்கி நடந்த நற் – பாதம்

5. நானிலத்தோர் உயர்-வான் நிலத் தேற வல்
ஆணி துளைத்திடத்-தானே கொடுத்த உன் – பாதம்

6. பாதம் அடைந்தவர்க்-காதரவாய்ப் பிர
சாதம் அருள் யேசு-நாதனே, என்றும் உன் – பாதம்

Paatham Ontrae veandum Lyrics in English 

Paatham Ontrae veandum – Intha
Paaril Enakku Mattreathum Veandaam – Un

1.Naathanae Thunga Mei Veadhnae Pongunar
Kaathaludan Thuiya Thoothar Thozhunj Seiya

2.Seerum Puyalinaal Vaarithi Pongida
Paaril Nadanthaar Poal Neer Meal Nadantha Un

3.Veesum Kamazh Konda Vaasanai Thailaththai
Aasaiyudan Mari Poosi panintha Por

4.Pokkidamattra Em Aakkinai Yaavaiyum
Neekkidavae Maran Thookki Nadantha Nar

5.Naanilaththoor Uyar Vaan Nila Thera Val
Aaani Thulaithida Thaanae Koduththa Un

6.Paatham Adainthavar Kaatharavaai Pira
saatham Arul Yeasu Naathanae Entrum Un

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo