பாவிக்காய் மரித்த இயேசு – Paavikkaai Mariththa Yeasu

பாவிக்காய் மரித்த இயேசு – Paavikkaai Mariththa Yeasu

1. பாவிக்காய் மரித்த இயேசு
மேகமீதிறங்குவார்;
கோடித் தூதர் அவரோடு
வந்து ஆரவாரிப்பார்
அல்லேலூயா
கர்த்தர் பூமி ஆளுவார்.

2. தூய வெண் சிங்காசனத்தில்
வீற்று வெளிப்படுவார்
துன்புறுத்திச் சிலுவையில்
கொன்றோர் இயேசுவைக் காண்பார்
திகிலோடு
மேசியா என்றறிவார்.

3. அவர் தேகம் காயத்தோடு
அன்று காணப்படுமே
பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியோடு
நோக்குவார்கள் அப்போதே
அவர் காயம்
தரும் நித்திய ரட்சிப்பை.

4. உம்மை நித்திய ராஜனாக
மாந்தர் போற்றச் செய்திடும்
ராஜரீகத்தை அன்பாக
தாங்கி செங்கோல் செலுத்தும்
அல்லேலூயா
வல்ல வேந்தே, வந்திடும்.

Paavikkaai Mariththa Yeasu song lyrics in english

1.Paavikkaai Mariththa Yeasu
Meagameethirankuvaar;
Koodi Thoothar Avarodu
Vanthu aaravaarippaar;
Alleluya
karthar Boomi Aazhluvaar.

2.Thooya ven sinkaasanathil
Veettru vealipaduvaar;
Thunpuruththi siluvaiyil
Kontror Yesuvai kaanpaar;
Thikilodu
Meassiya Entrarivaar.

3.Avar Theagam kaayathodu
Antru kaanapadumae;
Baktharkal Magilchiyodu
Nokkuvaarkal Appothae;
Avar kaayam
Tharum Niththiya Ratchippai.

4.Ummai Niththiya Raajanaaga
Maanthar Pottra Seithidum
Raaja Reegaththai Sealuththum
Alleluya
Valla Veanthae Vanthidum

பாவிக்காய் மரித்த இயேசு – Paavikkaai Mariththa Yeasu

1. பாவிக்காய் மரித்த இயேசு
மேகமீதில் இறங்குவார்;
கோடித் தூதர் அவரோடு
வந்து ஆரவாரிப்பார்
அல்லேலூயா
கர்த்தர் பூமி ஆளுவார்.

2.வெண்மையான சிங்காசனத்தில்
வீற்று வெளிப்படுவார்
துன்புறுத்திச் சிலுவையில்
கொன்றோர் அவரைக் காண்பார்
திகிலோடு
அவர் சத்தத்தை கேட்பார்.

3. அவர் தேகம் பட்ட காயம்
அன்று காணப்படுமே
பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியாயும்
நோக்குவார்கள் அப்போதே
அவர் காயம்
தரும் நித்திய ரட்சிப்பை.

4. உம்மை நித்திய ராஜனாக
யாரும் போற்றச் செய்திடும்
ராஜரீகத்தை அன்பாக
ஏற்று ஆளும் என்றைக்கும்
ஆ கர்த்தாவே
சீக்கிரம் வந்தருளும்

1.Paavikkaai Mariththa Yeasu
Meagameethil Erankuvaar;
Koodi Thoothar Avarodu
Vanthu aaravaarippaar;
Alleluya
karthar Boomi Aazhluvaar.

2.Venamaiyana sinkaasanathil
Veettru vealipaduvaar;
Thunpuruththi siluvaiyil
Kontror Yesuvai kaanpaar;
Thikilodu
Avar Saththathai Keatpaar.

3.Avar Theagam Patta Kaayam
Antru kaanapadumae;
Baktharkal Magilchiyayum
Nokkuvaarkal Appothae;
Avar kaayam
Tharum Niththiya Ratchippai.

4.Ummai Niththiya Raajanaaga
Yaarum Pottra Seithidum
Raaja Reegaththai Anbaga
Yeattu Aalum Entraikkum
Aa Karthavae
Seekkiram Vantharulum

https://www.instagram.com/p/BvRzSsan6Yw/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo