ஆண்டவரின் நாமமதை – Aandavarin Namamathai lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

ஆண்டவரின் நாமமதை – Aandavarin Namamathai lyrics

ஆண்டவரின் நாமமதை ஈண்டு போற்றுவேன் – அவர்
ஆளுகையின் நீதி அன்பின் வாழி சாற்றுவேன் – ஆண்

1.உத்தம வழியில் நிதம் புத்தி கொள்ளுவேன் – மன
உண்மையுடன் வாழ்ந்து தீய கன்மம் தள்ளுவேன் – ஆண்

2.கெட்ட விஷயங்கள் எனை ஒட்டுவதில்லை மதி
கேடரின் புரளிகளும் கிட்டுவதில்லை – ஆண்

3.வஞ்சகங்களை உகக்கும் நெஞ்சை நீக்குவேன் – பொல்லா
மார்க்கங்களிலே நடக்கும் தீர்க்கம் போக்குவேன் – ஆண்

4.மற்றவனை யேசி வாயால் குற்றங்கள் செய்யும் – துஷ்ட
மாந்தர் மேலே பற்றாமலென் பாந்தவம் நையும் – ஆண்

5.பொய்யர்களை என்னுடன் உய்ய ஒட்டேனே – மகா
புரளிசெய்யும் எத்தர்களின் திரளில் கிட்டேனே – ஆண்

6.சீருடையோர் (சீரியர்கள் ) பேரில் அன்பு கூருவேனே – நல்ல
சீரொழுகு சான்றோர் தயை சேருவேனே – ஆண்

Aandavarin Namamathai lyrics in English 

Aandavarin Namamathai Eendu Pottruvean Avar
Aalukaiyin Neethi Anbin Vaazhi Sattruvean

1.Uththma Vazhiyil Nitham Puththi Kolluvean Mana
Unmaiyudan Vaaznthu Theeya Kanmam Thalluvean

2.Ketta Visayangalai Enai Ottuvathilla Mathi
Keadarin Puralikalum Kittuvathilla

3.Vanjakangalai Ugakkum Nenjai Neekkuvean Polla
Maarkangalilae Nadakkum Theerkkum Pokkuvean

4.Mattravanai Yeasi Vaayaal Kuttrangal Seiyum Thusta
Maanthar Mealae Pattramalen Paanthavam Naiyum

5.Poiyyarkalai Ennudan Yuiya Otteanae Mahaa
Puralai Seiyum Eththarkalin Thiralil Kitteanae

6.Seerudaiyoar  ( Seeriyargal  )Poaril Anbu Kooruveanae Nalla
Seerologu Saantroor Thayai Searuveanae

அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஸ்திரீயை நோக்கி: நீ இப்படிச் செய்தது என்ன என்றார். ஸ்திரீயானவள்: சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது, நான் புசித்தேன் என்றாள்.
And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.
ஆதியாகமம் | Genesis: 3: 13

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo