ஓ ஸ்திரி வித்தேசையா – Oh Sthiri viththesayah

ஓ ஸ்திரி வித்தேசையா – Oh Sthiri viththesayah

ஓ ஸ்திரி வித்தேசையா
அன்பு கூராய் துன்பம் தீராயோ

அனுபல்லவி

வஸ்தோரே கிறிஸ்துவேதா மானுவேலே யேசுநாதா
வந்தெமை க்ருபைக் கண் பாராயோ

சரணங்கள்

1.ஆதி மானிடர் புரிந்த பாததம் தொலைக்க வந்த
அண்ணலே உமக் கபயமே
ஓ ஸ்திரி வித்தேசையா
ஆதரித் திரங்க வேண்டுமே – ஓ

2.எத்தனை மனக்கிலேசம், நித்தமும் சத்துருக்கள் மோசம்
எந்தையே கைவிட்டு விடாதேயும்
ஓ ஸ்திரி வித்தேசையா
எப்படியும் காத்தருள் மெய்யா – ஓ

3.ஆடுகள் சிதறிப்போச்சோ அன்னியருக் கிஷ்டம் ஆச்சோ
பாடுபட்ட பட்சக் கோனாரே
ஓ ஸ்திரி வித்தேசையா
காடுகளில் தேடிப் பாருமேன் – ஓ

4.மந்தையைக் க்ருபை கண்பாரும் சிந்தையில் துயரம் தீரும்
சந்ததம் தொழுவம் சேருமேன்
ஓ ஸ்திரி வித்தேசையா
வந்தனம் உமக்கு ஸ்தோத்திரமே – ஓ

Oh Sthiri viththesayah song lyrics in English

Oh Sthiri viththesayah
Anbu Kooraai Thunbam Theerayo

Vasthorae Kiristhu Vedha Manuvaelae Yesu Naatha
Vanthemmai Kirubai Kan Paarayo

1.Aathi Maanidar Purintha Paathagam Tholaikka Vantha
Annalae Umak Kabaymae
Oh Sthiri viththesayah
Aathari Thiranga Veanfumae

2.Eththanai Mankkileasam Niththamum Saththurukkal Mosam
Enthaiyae Kaivittu Vidatheayum
Oh Sthiri viththesayah
Eppadiyum Kaatharul meiyaa

3.Aasugal Sithari Pocho Anniyarukkistam Aacho
Paadupatta Patcha Konarae
Oh Sthiri viththesayah
Kaadukalail Theadi Paarumean

4.Manthaiyai Kirubai Kanpaarum Sinthaiyil Thuyaram Theerum
Santhatham Thozhuvam Searumean
Oh Sthiri viththesayah
Vanthanam Umakku Sthosthiramae.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo