பூர்வ பிரமாணத்தை – Poorva Piramaanathai

Deal Score+2
Deal Score+2

பூர்வ பிரமாணத்தை – Poorva Piramaanathai

1. பூர்வ பிரமாணத்தை
அகற்றி, நாதனார்
சிறந்த புது ஏற்பாட்டை
பக்தர்க்கு ஈகிறார்.

2. ஜோதியில் ஜோதியாம்
மாசற்ற பாலனார்,
பூலோகப் பாவத்தால் உண்டாம்
நிந்தை சுமக்கிறார்.

3. தம் பாலிய மாம்சத்தில்
கூர் நோவுணர்கிறார்;
தாம் பலியென்று ரத்தத்தில்
முத்திரை பெறுகிறார்.

4. தெய்வீக பாலனே,
இயேசு என்றுமே நீர்
மெய் மீட்பராய் இந்நாளிலே
சீர் நாமம் ஏற்கிறீர்.

5. அநாதி மைந்தனாய்,
விண் மாட்சிமையில் நீர்
பிதா நல்லாவியோடொன்றாய்
புகழ்ச்சி பெறுவீர்.

Poorva Piramaanathai song lyrics in english

1.Poorva Piramaanathai
Agattri Naathanaar
Sirantha Puthu Yearpaattai
Baktharkku Eegiraar

2.Jothiyil Jothiyaam
Maasattra Baalanaar
Poolaga Paavaththaal Undaam
Ninthai Sumakkiraar

3.Tham Paaliya Maamsaththil
Koor Nouvnarkiraar
Thaam Paliyentru Raththathil
Muththirai Pearukiraar

4.Deiveega Paalaganae
Yeasu Entrumae Neer
Mei Meetparaai Innaalilae
Seer Naamam Yearkireer

5.Anaathi Mainthanaai
Vin Maatchimaiyil Neer
Pithaa Nallaaviyodentraai
Pugalchi Pearuveer

பரிசுத்தஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பெலனடைந்து, எருசலேமிலும், யூதேயா முழுவதிலும், சமாரியாவிலும், பூமியின் கடைசிபரியந்தமும், எனக்குச் சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் என்றார்.

But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.

Acts : அப்போஸ்தலர் 1 : 8

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
1 Comment

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo