ஏசுவையே துதிசெய் – Yesuvaiyae Thuthi Sei

BerylNatasha
Deal Score0
Deal Score0

ஏசுவையே துதிசெய் – Yesuvaiyae Thuthi Sei

பல்லவி

ஏசுவையே துதிசெய், நீ மனமே
ஏசுவையே துதிசெய் – கிறிஸ் தேசுவையே

சரணங்கள்

1. மாசணுகாத பராபர வஸ்து
நேசகுமாரன் மெய்யான கிறிஸ்து – ஏசுவையே

2. அந்தரவான் தரையுந் தரு தந்தன்
சுந்தர மிகுந்த சவுந்தரா நந்தன் – ஏசுவையே

3. எண்ணின காரியம் யாவு முகிக்க
மண்ணிலும் விண்ணிலும் வாழ்ந்து சுகிக்க – ஏசுவையே

Yesuvaiyae Thuthi Sei Song Lyrics in English 

Yesuvaiyae Thuthi Sei Nee Manamae
Yesuvaiyae Thuthi Sei Kiristheasuvaiyae

1.Maasanukathaa Paraapara Vasthu
Neasakumaaran Meiyaana Kiristhu

2.Antharavaan Tharaiyun Tharu Thanthan
Sundara Miguntha Savuntharaa Nanthan

3.Ennina Kaariyam Yaavu Migikka
Mannilum Vinnilum Vaalznthu Sugikka


இயேசுவையே துதி செய் – Yesuvaiyae Thuthi Sei

பல்லவி

இயேசுவையே துதி செய், நீ மனமே
இயேசுவையே துதி செய் – கிறிஸ் தேசுவையே

சரணங்கள்

1. மாசணுகாத பராபர வஸ்து
நேசகுமாரன் மெய்யான கிறிஸ்து – ஏசுவையே

2. அந்தரவான் தரையுந் தரு தந்தன்
சுந்தர மிகுந்த சவுந்தரா நந்தன் – ஏசுவையே

3. எண்ணின காரியம் யாவு முகிக்க
மண்ணிலும் விண்ணிலும் வாழ்ந்து சுகிக்க – ஏசுவையே

Yesuvaiyae Thuthi Sei Nee Manamae
Yesuvaiyae Thuthi Sei Kiristheasuvaiyae

1.Maasanukathaa Paraapara Vasthu
Neasakumaaran Meiyaana Kiristhu

2.Antharavaan Tharaiyun Tharu Thanthan
Sundara Miguntha Savuntharaa Nanthan

3.Ennina Kaariyam Yaavu Migikka
Mannilum Vinnilum Vaalznthu Sugikka

நோவா ஐந்நூறு வயதானபோது, சேம் காம் யாப்பேத் என்பவர்களைப் பெற்றான்.

ஆதியாகமம் | Genesis: 5: 32

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo