எல்லாருக்கும் மா உன்னதர் – Ellarukum Maa unnathar Lyrics

Deal Score+6
Deal Score+6

எல்லாருக்கும் மா உன்னதர் – Ellarukum Maa unnathar Lyrics

1. எல்லாருக்கும் மா உன்னதர்,
கர்த்தாதி கர்த்தரே,
மெய்யான தெய்வ மனிதர்,
நீர் வாழ்க, இயேசுவே.

2. விண்ணில் பிரதானியான நீர்
பகைஞர்க்காகவே
மண்ணில் இறங்கி மரித்தீர்
நீர் வாழ்க, இயேசுவே.

3. பிசாசு, பாவம், உலகை
உம் சாவால் மிதித்தே,
ஜெயித்தடைந்தீர் வெற்றியை
நீர் வாழ்க, இயேசுவே.

4. நீர் வென்றபடி நாங்களும்
வென்றேறிப் போகவே
பரத்தில் செங்கோல் செலுத்தும்
நீர் வாழ்க, இயேசுவே.

5. விண்ணோர்களோடு மண்ணுள்ளோர்
என்றைக்கும் வாழவே,
பரம வாசல் திறந்தோர்
நீர் வாழ்க, இயேசுவே.

Ellarukum Maa unnathar Lyrics in English 

1.Ellaarukkum maa unnathar,
Karthaathi kartharae,
Meiyaana thaeiva manithar,
Neer vazha ( Vaalga), yesuvae.

2.Vinnil pirathaaniyaana neer
Pakaignarkaakavae
Mannil yiranki maritheer;
Neer vazha ( Vaalga), yesuvae.

3.Pisaasu, paavam, ulakai
Um saavaal mithithae,
Jeyithadaintheer vettriyay;
Neer vazha ( Vaalga), yesuvae.

4.Neer ventrapadi naankazhlum
Ventraeri pokavae;
paraththil senkol seluthum
Neer vazha ( Vaalga), yesuvae.

5.Vinnorkazhlodu mannuzhlor
Entraikkum vaazhlavae,
Parama vaasal thiranthor
Neer vazha ( Vaalga), yesuvae.

உனக்கும் அவைகளுக்கும் ஆகாரமாகச் சகலவித போஜனபதார்த்தங்களையும் சேர்த்து, உன்னிடத்தில் வைத்துக்கொள் என்றார்.

நோவா அப்படியே செய்தான்; தேவன் தனக்குக் கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் அவன் செய்து முடித்தான்.

ஆதியாகமம் | Genesis: 6:21,22

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo